Wiedza i kompetencje
z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki - WIKING
Biuro Karier Studenckich Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Ostatnie oferty pracy
Quality Assurance En
Oferta pracy
IT Support/Helpdesk
Oferta pracy
Sales and Support
Oferta pracy
Support Engineer
Oferta pracy
pozostałe oferty

Szkolenia
Szkolenia

Obecnie nie ma żadnych planowanych szkoleń w naszej bazie. Wszystkie szkolenia, które się odbyły są dostępne w archiwum.

Strona główna > Projekty > Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki WIKING

Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki WIKING

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Nr projektu: POKL.04.01.01-00-355/09
Nr umowy: UDA - POKL.04.01.01-00-355/09-00
Projekt przygotowany przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Chemii otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.1. "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy"; Poddziałanie 4.1.1. "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni".


Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od 01.10.2009 do 30.11.2013, zaś całkowity budżet projektu wynosi 7737140,33 PLN przeznaczonych bezpośrednio na realizację działań obejmujących:
Dostosowanie programów nauczania na kierunku Informatyka, specjalność: Informatyka stosowana do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy poprzez utworzenie dwóch nowych specjalizacji na II stopniu studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych): „Produkcja gier wideo” oraz „Modelowanie i animacja 3D”.
Więcej informacji: http://www.fais.uj.edu.pl/gry_komputerowe/

Rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia wyrównawcze z zakresu matematyki i fizyki.

Zbliżenie oferty edukacyjnej do wymagań gospodarki opartej na wiedzy poprzez organizację staży i praktyk  dla studentów wydziałów Chemii i Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (FAIS).

Lepsze przygotowanie absolwentów wydziałów ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego do wejścia na rynek pracy poprzez budowę (FAIS) lub rozbudowę (Wydział Chemii) filii biura karier dedykowanych kierunkom ścisłym.

Poprawienie sytuacji osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z oferty edukacyjnej kierunków ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyszukiwanie
Newsletter
Podaj swój e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje z Biura Karier
e-mail:
Logowanie
Login
Hasło
Zapamiętaj
Galeria zdjęć

Małopolska Noc Naukowców 2018
Galeria multimediów
Bliżej Nauki: Dziwność - dr Eryk Czerwiński
Bliżej Nauki: Dziwność - dr Eryk Czerwiński
Warto odwiedzić
Bliżej Nauki
Naukowe Czwartki
Copyright © Uniwersytet Jagielloński
start | mapa strony | kontakt   Kanał RSS Facebook Youtube
Kapitał Ludzki
Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego