Wiedza i kompetencje
z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki - WIKING
Biuro Karier Studenckich Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Ostatnie oferty pracy
Java Developer
Oferta pracy
Full Time Internship
Oferta pracy
pozostałe oferty

Szkolenia
Szkolenia

Obecnie nie ma żadnych planowanych szkoleń w naszej bazie. Wszystkie szkolenia, które się odbyły są dostępne w archiwum.

Strona główna > Projekty > Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych

Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych

 Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych to konsorcjum złożone z wiodących w skali kraju jednostek naukowych zajmujących się badaniami w zakresie technologii kwantowych, w tym informatyki kwantowej, inżynierii kwantowej oraz dziedzin pokrewnych. Celem projektu NLTK jest utworzenie i wyposażenie tworzących go jednostek naukowych, w sprzęt niezbędny do prowadzenia wspólnych badań naukowych oraz badawczo–rozwojowych na światowym poziomie. W ramach realizowanego projektu, w pięciu jednostkach naukowych, utworzone zostaną 4 pracownie naukowe, a kolejnych 15 zostanie zmodernizowanych, poprzez zakup około 370 sztuk aparatury naukowej. Zakłada się, iż działania inwestycyjne przewidziane w projekcie zostaną zakończone do dnia 31.03.2011 roku.

 Utworzenie NLTK oraz realizacja projektu pozwoli po raz pierwszy na tak szeroką skalę zintegrować środowisko naukowe kraju zajmujące się technologiami kwantowymi. Umożliwi to realizację projektów naukowych w nowych obszarach badawczych o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki oraz podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Polski na arenie międzynarodowej, przy równoczesnym zapewnieniu spójności regionalnej i rozwijaniu kompetencji technologicznych poprzez kształcenie najwyższej klasy specjalistów. Przykładem zastosowań dla prowadzonych w ramach NLTK badań będą technologie informacyjne, metrologia, nawigacja, inżynieria materiałowa, ochrona zdrowia oraz ochrona środowiska. Badania będą nierozłącznie związane z kształceniem doktorantów i studentów, którzy są obecnie poszukiwani na całym świecie do prowadzenia badań w powyższych dziedzinach nauki i techniki.

 Za realizację projektu odpowiedzialny jest Koordynator Projektu – Uniwersytet Warszawski. Zakup aparatury naukowo-badawczej realizowany będzie przez wybranych członków Konsorcjum: Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki PAN, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

 Uniwersytet Jagielloński reprezentują w NLTK dwa zespoły badawcze: Laboratorium Inżynierii Kwantowej i Obrazowania Biomedycznego (kier. prof. Tomasz Dohnalik) i Laboratorium Technologii Kwantowych Zimnych i Gorących Atomów (kier. prof. Wojciech Gawlik), w których działają pracownicy Zakładu Fotoniki i Zakładu Optyki Atomowej.

 Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2 „Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych”.

 Całkowita wartość to projektu to 47,586 mln. złotych, z czego krakowscy członkowie konsorcjum NLTK otrzymają ponad 7 mln. złotych.

Więcej informacji na stronie projektu:

http://nltk.fuw.edu.pl/

Wyszukiwanie
Newsletter
Podaj swój e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje z Biura Karier
e-mail:
Logowanie
Login
Hasło
Zapamiętaj
Galeria zdjęć

Finał VII edycji konkursu "Eksperyment Łańcuchowy"
Galeria multimediów
Bliżej Nauki: Jak badania poznawcze komórek zostają wykorzystywane w życiu codziennym i biomedycynie
Bliżej Nauki: Jak badania poznawcze komórek zostają wykorzystywane w życiu codziennym i biomedycynie
Warto odwiedzić
Bliżej Nauki
Naukowe Czwartki
Copyright © Uniwersytet Jagielloński
start | mapa strony | kontakt   Kanał RSS Facebook Youtube
Kapitał Ludzki
Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego