Wiedza i kompetencje
z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki - WIKING
Biuro Karier Studenckich Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Ostatnie oferty pracy
Quality Assurance En
Oferta pracy
IT Support/Helpdesk
Oferta pracy
Sales and Support
Oferta pracy
Support Engineer
Oferta pracy
pozostałe oferty

Szkolenia
Szkolenia

Obecnie nie ma żadnych planowanych szkoleń w naszej bazie. Wszystkie szkolenia, które się odbyły są dostępne w archiwum.

Strona główna > Naukowe Czwartki > Kierunki studiów > Studia Matematyczno-Przyrodnicze

Studia Matematyczno-Przyrodnicze

Studia Matematyczno-Przyrodniczne otrzymały dofinansowanie w projekcie kierunków zamawianych w ramach konkursu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (1/POKL/4.1.2/2011). Nagrodzony projekt przewiduje wiele działań zwiększających atrakcyjność studiowania na tym kierunku. Dowiedz się więcej.

Studia odbywają się w trybie indywidualnym, pod kierunkiem opiekuna naukowego, wybieranego corocznie przez studenta spośród pracowników naukowych Wydziałów matematyczno-przyrodniczych. W ciągu pierwszych dwóch lat student sam (z pomocą opiekuna) układa program studiów z pełnej oferty kursów na wszystkich kierunkach. Zajęciami obowiązkowymi są: programowanie, lektorat języka angielskiego, filozofia, konwersatorium i seminarium interdyscyplinarne. Do zaliczenia drugiego roku studiów wymagane jest przygotowanie pisemnej pracy zbiorczej na temat uzgodniony z opiekunem. Po drugim roku studiujący wybierają kierunek wiodący, w ramach, którego uzyskają po trzecim roku tytuł licencjata, a po ukończeniu studiów drugiego stopnia (2 lata) – tytuł magistra jednego z dwunastu kierunków:


astronomia

biochemia

biofizyka

biologia

biotechnologia

chemia

fizyka

geografia

geologia

informatyka

informatyka stosowana

makrokierunek biologia i geologia

makrokierunek biologiczno-geograficzny

matematyka

neurobiologia

ochrona srodowiska

zaawansowane materialy i nanotechnologia

Studia Matematyczno-Przyrodnicze przeznaczone są dla uzdolnionych osób, których zainteresowania wykraczają poza jeden tradycyjny kierunek studiów. Proponowany w ramach SMP sposób studiowania rozwija umiejętności interdyscyplinarne, pozwala na szeroki kontakt z wieloma dziedzinami nauk przyrodniczych. Dotychczasowa praktyka wskazuje na ogromny sukces studiów Matematyczno-Przyrodniczych: studenci SMP są zwycięzcami wielu konkursów wiedzy matematyczno-przyrodniczej, zdobywają liczne nagrody i stypendia.

W corocznej edycji nagród ministerialnych około jedna trzecia wszystkich stypendiów Ministra Nauki i Informatyzacji trafiających na UJ przypada studentom SMP mimo, że stanowią oni mniej niż 1% wszystkich studentów dziennych Uczelni. Studenci SMP częściej niż inni korzystają też z programów międzynarodowej wymiany naukowej i europejskich grantów naukowych.

Więcej informacji o Międzywydziałowych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych można znaleźć na stronie:

www.if.uj.edu.pl/pl/SMP/


Dodatkowe informacje można także uzyskać w sekretariacie SMP:

ul. Reymonta 4, pokój nr 045
30-059 Kraków
tel. (012) 663-56-10

Monika Bogucka
email: bogucka@uj.edu.pl

Sekretariat przyjmuje studentów:
poniedziałek – piątek, godz. 11.00 – 14.00

Wyszukiwanie
Newsletter
Podaj swój e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje z Biura Karier
e-mail:
Logowanie
Login
Hasło
Zapamiętaj
Galeria zdjęć

Małopolska Noc Naukowców 2018
Galeria multimediów
Bliżej Nauki: Dziwność - dr Eryk Czerwiński
Bliżej Nauki: Dziwność - dr Eryk Czerwiński
Warto odwiedzić
Bliżej Nauki
Naukowe Czwartki
Copyright © Uniwersytet Jagielloński
start | mapa strony | kontakt   Kanał RSS Facebook Youtube
Kapitał Ludzki
Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego