Wiedza i kompetencje
z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki - WIKING
Biuro Karier Studenckich Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Ostatnie oferty pracy
Quality Assurance En
Oferta pracy
IT Support/Helpdesk
Oferta pracy
Sales and Support
Oferta pracy
Support Engineer
Oferta pracy
pozostałe oferty

Szkolenia
Szkolenia

Obecnie nie ma żadnych planowanych szkoleń w naszej bazie. Wszystkie szkolenia, które się odbyły są dostępne w archiwum.

Biofizyka

Specjalizacje:

Studia Fizyki Medycznej

Zastosowanie nowych metod fizycznych w diagnostyce i terapii medycznej, wspomaganych technikami komputerowymi oraz wprowadzanie nowych materiałów o unikalnych właściwościach zaowocowało ogromnym postępem w medycynie. Proces ten ciągle się rozwija i jest wynikiem współdziałania fizyków i medyków. Owocna symbioza tych z pozoru odległych dziedzin nauki jest szansą dla ludzi posiadających dogłębną wiedzę fizyczną, a jednocześnie otwartych na zagadnienia związane z ochroną zdrowia.Studia Biofizyki Molekularnej

Szybki rozwój nauk biologicznych, farmaceutycznych i medycznych w świecie wywołuje zapotrzebowania na fizyków biologicznych kształconych w nowej interdyscyplinarnej specjalizacji studiów. Studiowanie Biofizyki Molekularnej pozwala na poznanie eksperymentalnych, matematycznych i informatycznych metod fizyki stosowanych współcześnie do badania struktury, dynamiki i zmian konfirmacyjnych biomolekuł, błon biologicznych oraz innych struktur subkomórkowych, a także procesów zachodzących na poziomie molekularnym w układach biologicznych.


Studia I stopnia obejmują podstawowe przygotowanie w zakresie matematyki, fizyki doświadczalnej i teoretycznej, chemii, biologii, biochemii i biofizyki oraz informatyki. Studia prowadzone są przy udziale pracowników Collegium Medicum UJ i Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

Studia II stopnia pogłębiają i rozszerzają wiedzę zdobytą na I stopniu studiów. Obejmują problemy na styku fizyki, biologii, biotechnologii, genetyki oraz nauk medycznych. Przygotowują specjalistów o interdyscyplinarnym profilu wykształcenia do szybko rozwijających się dziedzin pogranicza biologii, medycyny i nauk fizycznych.

Oferujemy:
naukę współczesnej matematyki, fizyki doświadczalnej i teoretycznej, chemii, biologii, biochemii i biofizyki oraz informatyki,
dostęp do laboratoriów fizycznych i komputerowych, biblioteki, narzędzi opracowywania danych, nowoczesnego oprogramowania naukowo-badawczego, publikacji naukowych,
międzynarodową wymianę studencką w ramach europejskiego programu Socrates/ Erasmus,
możliwość współudziału w prowadzonych przez nas badaniach i pomoc w nawiązywaniu kontaktów z ośrodkami zagranicznymi,
możliwość dalszego kształcenia w ramach studiów doktoranckich.


Dlaczego właśnie Biofizyka?

Tak jak spektakularne sukcesy fizyki zdominowały wiek XX, tak pokrewne jej biofizyka, biotechnologia i bioinformatyka zdają się dominować cywilizacyjny rozwój w wieku XXI. Wydarzenia ostatnich lat w dziedzinie fizyki biologicznej pokazują, że zrozumienie podstawowych problemów, takich jak na przykład dynamika reakcji biochemicznych, fałdowanie się struktur białka, magazynowanie i przetwarzanie energii w układach fotosyntezujących, funkcjonowanie białek transportowych, czy też przepływ informacji w sieciach genetycznych i neuronowych jest niemożliwe bez dogłębnej znajomości fizyki molekularnej, informatyki stosowanej oraz chemii kwantowej.
Współczesne nauki techniczne czerpią z wiedzy ukrytej w układach biologicznych. Zrozumienie funkcjonowania tych układów jest kluczem do rozwoju nowych technologii w skali mikro i nano. Co więcej, produkcja i możliwość szerokiego zastosowania „inteligentnych” nanomaszyn w medycynie i farmakologii inspiruje też wysiłki zmierzające do skonstruowania komputerów opartych na pamięci molekularnej i powielaniu wzorów optymalnego przesyłania informacji w wielozadaniowych sieciach komunikacyjnych.
Interdyscyplinarne studia biofizyki pozwalają na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami nauk z pogranicza fizyki, biologii i medycyny, dają solidne podstawy do pracy w dziedzinie diagnostyki medycznej, ochrony środowiska oraz projektowania i budowy aparatury biomedycznej.


Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie:

ul. Reymonta 4, pokój nr 046
30-059 Kraków
tel. (012) 663-57-01

mgr Ewa Pieprzyk
e-mail: pieprzyk@if.uj.edu.pl

Dorota Gumula
e-mail: dorota.gumula@uj.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
pn., wt., czw., pt.: 10.00 – 14.00
środa: 13.00 – 15.00

Wyszukiwanie
Newsletter
Podaj swój e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje z Biura Karier
e-mail:
Logowanie
Login
Hasło
Zapamiętaj
Galeria zdjęć

Małopolska Noc Naukowców 2018
Galeria multimediów
Bliżej Nauki: Dziwność - dr Eryk Czerwiński
Bliżej Nauki: Dziwność - dr Eryk Czerwiński
Warto odwiedzić
Bliżej Nauki
Naukowe Czwartki
Copyright © Uniwersytet Jagielloński
start | mapa strony | kontakt   Kanał RSS Facebook Youtube
Kapitał Ludzki
Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego